ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

24 października 2022

ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE:

___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa wraz z transportem materiałów do zimowego utrzymywania dróg 2022/2023
___________________________________________________________________________________________________________________
DOSTAWA PALIW DLA MZK SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU
___________________________________________________________________________________________________________________
DOSTAWA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z SYSTEMAMI ICH ŁADOWANIA DLA MZK SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa koszul dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa obuwia roboczego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa materiałów biurowych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa styków tramwajowych do wagonów typu GT-8 dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa koszul dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości autobusów i wagonów tramwajowych na rzecz MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (II postępowanie)
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Badanie sprawozdania finansowego spółki za 2021 oraz 2022 rok
___________________________________________________________________________________________________________________
PRZYJMOWANIE ODPADÓW MZK SP. Z O.O. Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I UTRZYMANIA ULIC
___________________________________________________________________________________________________________________
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawy części zamiennych do wagonów tramwajowych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla MZK Sp. z o.o. z siedziba w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy materiałów lakierniczych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy artykułów malarskich dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
_______________________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021

Title

  _______________________________________________________________________________________

  PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2021

  _______________________________________________________________________________________

  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2020/2021

  Title
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
  DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 22 lutego 2021

   _______________________________________________________________________________________

   LETNIE I ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW ORAZ OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH

   __________________________________________________________________________
   ODPADY Z PSZOK 2020-2021

   _______________________________________________________________________________________

   ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 – POSTĘPOWANIE NR 2

   Title
   ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 25 lutego 2020
   ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 28 lutego 2020
   ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 28 lutego 2020
   ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 28 lutego 2020
   ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 9 marca 2020
   ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 13 marca 2020

    __________________________________________________________________________

    ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021

    __________________________________________________________________________

    PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2020

    _________________________________________________________________________

    DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019 – POSTĘPOWANIE NR 3

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019 – POSTĘPOWANIE NR 2

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019

    __________________________________________________________________________

    ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

    __________________________________________________________________________

    PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2019

    __________________________________________________________________________

    ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU – II POSTĘPOWANIE

    __________________________________________________________________________

    ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA PALIW 2019-2020

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2018-2019

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (III POSTĘPOWANIE)

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (II POSTĘPOWANIE)

    _________________________________________________________________________

    DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (I POSTĘPOWANIE)

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA SAMOJEZDNEGO NOŚNIKA NARZĘDZI Z CZTEREMA SZCZOTKAMI TALERZOWYMI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

    __________________________________________________________________________

    PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU

    __________________________________________________________________________

    DOKOŃCZENIE BUDOWY COZ W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI ELEKTRYCZNE I CCTV, GRZEWCZO-SANITARNE I WOD-KAN, ORAZ WYKOŃCZENIOWE

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK – II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

    __________________________________________________________________________

    DOKOŃCZENIE BUDOWY DRÓG I CHODNIKÓW ORAZ FORMOWANIE SKARPY W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

    __________________________________________________________________________

    ODBIÓR TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – III

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE POSADZEK W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI WEWNĘTRZNEJ W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

    __________________________________________________________________________

    DOSTAWA PALIW 2018

    Title
    DOSTAWA PALIW 2018 2 lutego 2018
    DOSTAWA PALIW 2018 30 stycznia 2018
    DOSTAWA PALIW 2018 20 grudnia 2017

     __________________________________________________________________________

     ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (I PRZETARG)


     __________________________________________________________________________

     ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – II PRZETARG


     __________________________________________________________________________

     ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PSZOK (I PRZETARG)


     __________________________________________________________________________

     ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PSZOK – II PRZETARG


     __________________________________________________________________________

     ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (I PRZETARG)


     __________________________________________________________________________

     ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PSZOK – II PRZETARG


     __________________________________________________________________________

     UBEZPIECZENIE MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MZK SP. Z O.O. NA ROK 2018


     __________________________________________________________________________

     DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ


     __________________________________________________________________________

     UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MZK SP. Z O.O. NA LATA 2018-2022

     Title
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 5 grudnia 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 29 listopada 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 28 listopada 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 17 listopada 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 17 listopada 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 10 listopada 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 10 listopada 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 9 października 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 5 października 2017
     UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 5 października 2017

      __________________________________________________________________________

      DOSTAWA AUTOBUSÓW 2017 (2 ZAMÓWIENIE)


      __________________________________________________________________________

      DOSTAWA AUTOBUSÓW 2017


      __________________________________________________________________________

      BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017

      Title
      Badanie sprawozdania finansowego spółki 30 sierpnia 2017

       __________________________________________________________________________

       BUDOWA COZ 2016


       __________________________________________________________________________

       KREDYT NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI


       __________________________________________________________________________

        

       POZOSTAŁE