ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

10 maja 2022

ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE:
DOSTAWA PALIW DLA MZK SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU
___________________________________________________________________________________________________________________
DOSTAWA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z SYSTEMAMI ICH ŁADOWANIA DLA MZK SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa koszul dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa obuwia roboczego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa materiałów biurowych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa styków tramwajowych do wagonów typu GT-8 dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa koszul dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości autobusów i wagonów tramwajowych na rzecz MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (II postępowanie)
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Badanie sprawozdania finansowego spółki za 2021 oraz 2022 rok
___________________________________________________________________________________________________________________
PRZYJMOWANIE ODPADÓW MZK SP. Z O.O. Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I UTRZYMANIA ULIC
___________________________________________________________________________________________________________________
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawy części zamiennych do wagonów tramwajowych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla MZK Sp. z o.o. z siedziba w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy materiałów lakierniczych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy artykułów malarskich dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
_______________________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021

Title

_______________________________________________________________________________________

PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2021

_______________________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2020/2021

Title
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 12 lutego 2021
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021 22 lutego 2021

_______________________________________________________________________________________

LETNIE I ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW ORAZ OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH

__________________________________________________________________________
ODPADY Z PSZOK 2020-2021

Title
ODPADY Z PSZOK 2020-2021 25 lutego 2020
ODPADY Z PSZOK 2020-2021 2 marca 2020
ODPADY Z PSZOK 2020-2021 2 marca 2020
ODPADY Z PSZOK 2020-2021 11 marca 2020

_______________________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 – POSTĘPOWANIE NR 2

Title
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 25 lutego 2020
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 28 lutego 2020
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 28 lutego 2020
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 28 lutego 2020
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 9 marca 2020
ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 - POSTĘPOWANIE NR 2 13 marca 2020

__________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021

__________________________________________________________________________

PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2020

_________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019 – POSTĘPOWANIE NR 3

__________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019 – POSTĘPOWANIE NR 2

__________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019

__________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

__________________________________________________________________________

PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2019

__________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU – II POSTĘPOWANIE

__________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

__________________________________________________________________________

DOSTAWA PALIW 2019-2020

Title
DOSTAWA PALIW 2019-2020 28 grudnia 2018
DOSTAWA PALIW 2019-2020 12 grudnia 2018
DOSTAWA PALIW 2019-2020 12 października 2018

__________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2018-2019

__________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (III POSTĘPOWANIE)

__________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (II POSTĘPOWANIE)

_________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (I POSTĘPOWANIE)

__________________________________________________________________________

DOSTAWA SAMOJEZDNEGO NOŚNIKA NARZĘDZI Z CZTEREMA SZCZOTKAMI TALERZOWYMI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

__________________________________________________________________________

PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU

__________________________________________________________________________

DOKOŃCZENIE BUDOWY COZ W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI ELEKTRYCZNE I CCTV, GRZEWCZO-SANITARNE I WOD-KAN, ORAZ WYKOŃCZENIOWE

__________________________________________________________________________

DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK – II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

__________________________________________________________________________

DOKOŃCZENIE BUDOWY DRÓG I CHODNIKÓW ORAZ FORMOWANIE SKARPY W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

__________________________________________________________________________

ODBIÓR TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – III

__________________________________________________________________________

DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE POSADZEK W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

__________________________________________________________________________

DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI WEWNĘTRZNEJ W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

__________________________________________________________________________

DOSTAWA PALIW 2018

Title
DOSTAWA PALIW 2018 2 lutego 2018
DOSTAWA PALIW 2018 30 stycznia 2018
DOSTAWA PALIW 2018 20 grudnia 2017

__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PSZOK (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PSZOK – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PSZOK – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MZK SP. Z O.O. NA ROK 2018


__________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Title
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 10 listopada 2017
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 26 października 2017
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 19 października 2017
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 17 października 2017

__________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MZK SP. Z O.O. NA LATA 2018-2022

Title
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 5 grudnia 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 29 listopada 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 28 listopada 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 17 listopada 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 17 listopada 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 10 listopada 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 10 listopada 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 9 października 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 5 października 2017
UBEZPIECZENIA MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE NA LATA 2018-2022 5 października 2017

__________________________________________________________________________

DOSTAWA AUTOBUSÓW 2017 (2 ZAMÓWIENIE)


__________________________________________________________________________

DOSTAWA AUTOBUSÓW 2017


__________________________________________________________________________

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017

Title
Badanie sprawozdania finansowego spółki 30 sierpnia 2017

__________________________________________________________________________

BUDOWA COZ 2016


__________________________________________________________________________

KREDYT NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI


__________________________________________________________________________

 

POZOSTAŁE

PRACA W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

-KIEROWCA AUTOBUSU

-MOTORNICZY TRAMWAJU

-ELEKTROMECHANIK

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu