Kontakt

5 czerwca 2016

Szybki kontakt

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu

ul. Dworcowa 4786-300 Grudziądz

e-mail: sekretariat@mzk.grudziadz.pl

Numery kontaktowe

ul. Dworcowa 47 (siedziba główna)
Zarząd Spółki, Sekretariat:(56) 45-04-210, Faks: (56) 46-59-287
Dział Handlowy: (56) 45-04-215
Dyspozytornia (Informacja): (56) 45-04-222
Skargi i wnioski pasażerów: (56) 45-04-215

ul. Składowa 21

PSZOK: (56) 45-04-235, 695-594-308
Centrum Opieki nad Zwierzętami (56) 45-04-228

ul. Chełmińska 4 (Galeria ALFA)

Punkt Sprzedaży Biletów: (56) 46-59-288