Pytania i odpowiedzi

5 czerwca 2016
    Opłaty za przejazd

      Czy na skasowanym bilecie normalnym mogą podróżować dwie osoby uprawnione do 50% ulgi?
      Znaczki do biletów miesięcznych na I i II połowę miesiąca. Jak obowiązują?

Czy na skasowanym bilecie normalnym mogą podróżować dwie osoby uprawnione do 50% ulgi?

Tak, dopuszcza się przejazd dwóch osób uprawnionych do 50% ulgi na podstawie jednego, jednorazowego biletu normalnego

Znaczki do biletów miesięcznych na I i II połowę miesiąca. Jak obowiązują?

Znaczki na I połowę miesiąca obowiązują od 1 dnia do 15 dnia danego miesiąca. Znaczki na II połowę miesiąca obowiązują od 16 dnia do końca danego miesiąca. Dotyczy to wszystkich miesięcy roku kalendarzowego z wyłączeniem miesiąca lutego, gdzie analogicznie znaczki te obowiązują od 1 dnia do 14 dnia i od 15 dnia do końca miesiąca.