Reklama

15 października 2020

Informujemy, że Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. posiada podpisaną umowę z agencją reklamową AutoBOX advertising, która zarządza reklamami wewnętrznymi w naszych pojazdach. W przypadku chęci umieszczenia reklam (plakatów) prosimy o kontakt z firmą AutoBOX

Agencja Reklamowa AUTOBOX
10-691 Olsztyn ul. Turkowskiego 14
Tel. 089 541 93 41, kom. 662 131 415

www.autobox.com.pl