Tereny Inwestycyjne

22 sierpnia 2022

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Dworcowej 47, 86 300 Grudziądz, NIP: 876-21-47-088, REGON: 871528212, kapitał zakładowy 16.903.000 zł, KRS: 0000132903 oferuje do sprzedaży niezabudowane nieruchomości, stanowiące własność Spółki:

 

DZIAŁKI ŁYSKOWSKIEGO
Lp. Nr działki Obręb KW Lokalizacja Powierzchnia [m2] Klasa gruntu Cena
1 m2
Wartość działki
1 6/16 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego                  5176 Ps IV 144,00 zł      2 561 184,00 zł
2 6/20 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego                   583 PsIV
3 6/21 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego                  5478 PsIV
4 6/22 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego                  5637  PsIV
5 6/23 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego                  546 PsIV
6 6/24 70 TO1U/00053645/0 ul. Łyskowskiego                  366 PsIV

 

 

Podane ceny / wartości są cenami wywoławczymi i minimalnymi.

Podane ceny cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%.

Sprzedaż jednostkowa oznacza sprzedaż oznaczonej nieruchomości, w ramach której
uczestnik składa jedną ofertę na zakup jednej nieruchomości.

Sprzedaż łączną stanowi sprzedaż wszystkich oznaczonych nieruchomości łącznie
w zakresie danej grupy (Lp.), w ramach której uczestnik postępowania składa
wyłącznie jedną ofertę na zakup wszystkich nieruchomości.

Dopuszcza się składanie przez uczestnika więcej niż jednej oferty, o ile każda z ofert
dotyczy innej lub innych nieruchomości.

Więcej informacji w załączniku:

Sprzedaż nieruchomości gruntowych – regulamin