Cenniki biletów

1 stycznia 2023

Bilety jednorazowe

Bilety wieloprzejazdowe

Bilety miesięczne

Bilety czasowe

Bilety rodzinne i grupowe

Na podstawie UCHWAŁY NR LXVII/566/22 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 26 października 2022 r. w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym.

Bilety jednorazowe

BILETY JEDNORAZOWE NORMALNY ULGOWY
3,80 zł 1,90 zł

Bilety wieloprzejazdowe

RODZAJ KARNETU NORMALNY ULGOWY
(6 – przejazdowy) 19,00 zł 9,50 zł
(12 – przejazdowy) 38,00 zł 19,00 zł

KARNETY (BILETY WIELOPRZEJAZDOWE) SPRZEDAWANE W POJAZDACH PRZEWOŹNIKA Ważny łącznie z karnetem zasadniczym, od którego nie należy odrywać biletów. Można je nabyć wyłącznie u kierowcy autobusu i motorniczego tramwaju. Jest to karnet 4 – odcinkowy, obowiązują zarówno w mieście jak i w Gminie Rogóźno.

RODZAJ KARNETU ULGOWY
4 – odcinkowy 7,60 zł

Bilety 30 dniowe

OKRES WAŻNOŚCI NORMALNY ULGOWY (50%) ULGOWY (75%*)
We wszystkie dni 98,00 zł 49,00 zł 24,50 zł
Od poniedziałku do piątku 84,00 zł 42,00 zł 21,00 zł
Na okaziciela 112,00 zł

*Ważny z Grudziądzką Kartą Dużej Rodziny

Bilet okresowy 30 dniowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin
z którymi gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia (Gmina Rogóźno)
Bilety okresowe 30 dniowe są ważne przez 30 dni od daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu
i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 30 dniowego okresu ważności biletu, jednakże bilety
zakupione pierwszego dnia miesiąca, ważne są do ostatniego dnia danego miesiąca.
Bilety 30 dniowe zachowują swoją ważność w okresie, na jaki zostały zakupione bez względu
na wprowadzone w tym ewentualne zmiany ich ceny.

Bilety 90 dniowe

OKRES WAŻNOŚCI NORMALNY ULGOWY
We wszystkie dni 266,00 zł 133,00 zł
Od poniedziałku do piątku 224,00 zł 112,00 zł

Bilet okresowy 90 dniowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin
z którymi gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia (Gmina Rogóźno)
Bilety 90 dniowe są ważne przez 90 dni od daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu
i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 90 dniowego okresu ważności biletu. Bilety 90 dniowe
zachowują swoją ważność w okresie, na jaki zostały zakupione bez względu na wprowadzone w tym
ewentualne zmiany ich cen.
Bilety okresowe są nieważne bez wpisanego na nich numeru legitymacji szkolnej lub serii i numeru
dowodu osobistego bądź numeru kontrolki do biletu okresowego.
Bilet okresowy jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

Bilety czasowe

BILETY 60 MINUTOWE
NORMALNY ULGOWY
4,40 zł 2,20 zł

Bilet 60 minutowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin z którymi
gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia (Gmina Rogóźno)
Bilety 60 minutowy zachowują swoją ważność od momentu skasowania i uprawniają do nieograniczonej
liczby przejazdów w obowiązującym czasie.
Bilet 60 minutowy jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

BILETY 24 GODZINNE
NORMALNY ULGOWY
9,80 zł 4,90 zł

Bilet 24 godzinny obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin z którymi
gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia (Gmina Rogóźno)
Bilety 24 godzinne zachowują swoją ważność od momentu skasowania i uprawniają do nieograniczonej
liczby przejazdów w obowiązującym czasie.
Bilet 24 godzinny jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

Bilety rodzinne i grupowe

 

RODZAJ BILETU
CENA
RODZINNY (2 opiekunów z max. 3 dzieci w wieku do 16 lat 8,80 zł
GRUPOWY (zorganizowana grupa do 20 osób 21,00 zł
GRUPOWY (zorganizowana grupa do 21 do 30 osób 26,00 zł

Bilet rodzinny jest biletem przeznaczonym do jednorazowego przejazdu, z którego mogą korzystać dwie osoby dorosłe z maksymalnie trójką dzieci do lat 16-tu.

Bilet grupowy jest biletem przeznaczonym do jednorazowego przejazdu, a w przypadku jego braku odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.