ZAMÓWIENIA

24 października 2022

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku wszystkie postępowania w zakresie zamówień publicznych, zarówno podlegające przepisom ustawy pzp, jak i „poza ustawowe” prowadzone będą z wykorzystaniem platformy zakupowej. Platforma dostępna jest pod linkiem:

PLATFORMA ZAKUPOWA

Poniżej znajduje się także lista aktualnie prowadzonych postępowań przez MZK Sp. z o.o. na platformie zakupowej.

AKTUALNE ZAMÓWIENIA:

___________________________________________________________________________________________________________________

ZAPROJEKTOWANIE I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH POD AUTOBUSY ELEKTRYCZNE

___________________________________________________________________________________________________________________

Kompleksowe ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE:

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa wraz z transportem materiałów do zimowego utrzymywania dróg 2022/2023

___________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie usług odbioru, transportu i utylizacji padłych zwierząt na rzecz MZK Sp. z o.o. w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

DOSTAWA PALIW DLA MZK SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU

___________________________________________________________________________________________________________________

DOSTAWA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z SYSTEMAMI ICH ŁADOWANIA DLA MZK SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa koszul dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa obuwia roboczego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa materiałów biurowych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa styków tramwajowych do wagonów typu GT-8 dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa koszul dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości autobusów i wagonów tramwajowych na rzecz MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (II postępowanie)

___________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Badanie sprawozdania finansowego spółki za 2021 oraz 2022 rok

__________________________________________________________________________________________________________________

PRZYJMOWANIE ODPADÓW MZK SP. Z O.O. Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I UTRZYMANIA ULIC

___________________________________________________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

__________________________________________________________________________________________________________________

Dostawy części zamiennych do wagonów tramwajowych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla MZK Sp. z o.o. z siedziba w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOBUSÓW I POJAZDÓW TECHNICZNYCH DLA MZK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU (CZĘŚĆ II) – II POSTĘPOWANIE

___________________________________________________________________________________________________________________

DOSTAWY CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO AUTOBUSÓW I POJAZDÓW TECHNICZNYCH DLA MZK SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GRUDZIĄDZU (CZĘŚĆ II) – unieważnione

___________________________________________________________________________________________________________________

LETNIE I ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW ORAZ OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH

___________________________________________________________________________________________________________________

Dostawy części zamiennych do autobusów marki SOLARIS dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Sukcesywne dostawy materiałów lakierniczych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

Sukcesywne dostawy artykułów malarskich dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

___________________________________________________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

PRACA W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

-KIEROWCA AUTOBUSU

-ELEKTROMECHANIK