ZAMÓWIENIA

24 października 2022

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku wszystkie postępowania w zakresie zamówień publicznych, zarówno podlegające przepisom ustawy pzp, jak i „poza ustawowe” prowadzone będą z wykorzystaniem platformy zakupowej. Platforma dostępna jest pod linkiem:

PLATFORMA ZAKUPOWA