Fundusze Europejskie

14 stycznia 2022

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury tramwajowej dla potrzeb transportu publicznego w Grudziądzu. Zakres projektu zakłada przebudowę torowiska, części drogowej, sieci trakcyjnej, oświetlenia drogowego oraz przebudowę sieci podziemnych i podstacji, przebudowane zostaną perony tramwajowe oraz wykonane ciągi piesze. Co ważne dla spółki,, przedmiot projektu obejmuje także zakup 4 wagonów tramwajowych oraz dźwigu ewakuacyjnego do ich wkolejania.

Projekt przyczynia się do poprawy jakości komunikacji tramwajowej w Grudziądzu poprzez zwiększenie średniej prędkości przewozowej, podniesienie komfortu podróżowania (zmniejszenie hałasu, wibracji, zwiększenie punktualności), umożliwienie podróżowania transportem szynowym osobom niepełnosprawnym, podniesienie komfortu mieszkańcom miasta poprzez zmniejszenie oddziaływania na środowisko czynnikami, do których zaliczamy hałas i wibracje oraz prądy błądzące.

Dofinansowanie Unijne