Do pobrania

5 czerwca 2016
Title Download
Cennik biletów od 01.05.2015
  1 files      5 downloads
Download
Linia autobusowa 03
  1 files      125 downloads
Download
Linia autobusowa nr 04
  1 files      112 downloads
Download
Linia autobusowa nr 05
  1 files      18 downloads
Download
Linia autobusowa nr 06
  1 files      20 downloads
Download
Linia autobusowa nr 07
  1 files      7 downloads
Download
Linia autobusowa nr 08
  1 files      47 downloads
Download
Linia autobusowa nr 11
  1 files      21 downloads
Download
Linia autobusowa nr 12
  1 files      105 downloads
Download
Linia autobusowa nr 10
  1 files      15 downloads
Download
Linia autobusowa nr 13
  1 files      25 downloads
Download
Linia autobusowa nr 14
  1 files      65 downloads
Download
Linia autobusowa nr 15
  1 files      23 downloads
Download
Linia autobusowa nr 16
  1 files      13 downloads
Download
Linia autobusowa nr 17
  1 files      44 downloads
Download
Linia autobusowa nr 18
  1 files      81 downloads
Download
Linia autobusowa nr 19
  1 files      107 downloads
Download
Linia autobusowa nr 20
  1 files      12 downloads
Download
Linia autobusowa nr 21
  1 files      91 downloads
Download
Linia autobusowa nr 22
  1 files      77 downloads
Download
Linia autobusowa nr 23
  1 files      12 downloads
Download
Linia autobusowa N
  1 files      23 downloads
Download
Linia autobusowa R
  1 files      11 downloads
Download
Linia tramwajowa T2
  1 files      123 downloads
Download
Harmonogram ZSEE 2016
  1 files      2 downloads
Download
Ogłoszenie o zamówieniu
  1 files      7 downloads
Download
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  1 files      1 download
Download
Pytania o i odpowiedzi do pytań 01
  1 files      1 download
Download
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  1 files      4 downloads
Download
Ogłoszenie o zamówieniu
  1 files      3 downloads
Download
Wybór najkorzystniejszej oferty
  1 files      4 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE
  1 files      1 download
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE
  1 files      1 download
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE
  1 files      1 download
Download
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1 files      1 download
Download
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1 files      1 download
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  1 files      1 download
Download
OGŁOSZENIE 2016
  1 files      1 download
Download
FORMULARZ OFERTOWY
  1 files      1 download
Download
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
  1 files      1 download
Download
KARTA INFORMACYJNA 2016
  1 files      1 download
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  1 files      1 download
Download
MIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
  1 files      1 download
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2
  1 files      1 download
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 3
  1 files      1 download
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 4
  1 files      1 download
Download
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1 files      1 download
Download
Ogłoszenie o zamówieniu
  1 files      2 downloads
Download
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1 files      3 downloads
Download
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
  1 files      2 downloads
Download
Pytania – odpowiedzi – 01
  1 files      1 download
Download
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  1 files      1 download
Download
SIWZ tekst jednolity – po zmianie 18_10_2016
  1 files      1 download
Download
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej – po zmianie
  1 files      1 download
Download
Uchwała nr XXXI/149/12
  1 files      1 download
Download
UCHWAŁA Nr XI/91/15
  1 files      1 download
Download
Uchwała Rady Miejskiej powierzająca prowadzenie PSZOK MZK
  1 files      1 download
Download
Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w 2016 roku
  1 files      1 download
Download
Potwierdzenie przyjęcia odpadów komunalnych
  1 files      3 downloads
Download
Zamówienie podstawienia lub (i) wynajęcia pojemnika, kontenera
  1 files      4 downloads
Download
Regulamin PSZOK
  1 files      8 downloads
Download
C2
  1 files      2 downloads
Download
C3
  1 files      2 downloads
Download
C4
  1 files      1 download
Download
C5
  1 files      1 download
Download
C6
  1 files      1 download
Download
C7
  1 files      1 download
Download
C8
  1 files      1 download
Download
DOSTAWA OLEJÓW – SIWZ – ZAŁĄCZNIKI WERSJA EDYTOWALNA
  1 files      2 downloads
Download
DOSTAWA OLEJÓW – SIWZ – FORMULARZ
  1 files      1 download
Download
DOSTAWA OLEJÓW – SIWZ – ZAPROSZENIE
  1 files      3 downloads
Download
Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w 2017 roku
  1 files      5 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  1 files      1 download
Download

Brak komentarzy