ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

5 czerwca 2016

ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PSZOK (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PSZOK – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PSZOK – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MZK SP. Z O.O. NA ROK 2018


__________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Title Download
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1 files      6 downloads
Download
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ART. 86. UST. 5 PZP
  1 files      8 downloads
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA Z DNIA 19-10-2017
  1 files      12 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  1 files      15 downloads
Download

__________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MZK SP. Z O.O. NA LATA 2018-2022

Title Download
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI 3
  1 files      4 downloads
Download
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ART. 86. UST. 5 PZP
  1 files      4 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 I 2
  1 files      5 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 24-11-2017
  1 files      3 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24-11-2017
  1 files      3 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  1 files      7 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT – ZMIANA SIWZ
  1 files      6 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – OPUBLIKOWANE W DNIU 07-10-2017
  1 files      9 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 05-10-2017 – SPROSTOWANIE – ZMIANA
  1 files      13 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 05-10-2017
  1 files      21 downloads
Download

__________________________________________________________________________

DOSTAWA AUTOBUSÓW 2017 (2 ZAMÓWIENIE)


__________________________________________________________________________

DOSTAWA AUTOBUSÓW 2017


__________________________________________________________________________

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017

Title Download
Biegły ogłoszenie 2017
  1 files      18 downloads
Download

__________________________________________________________________________

BUDOWA COZ 2016


__________________________________________________________________________

KREDYT NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI


__________________________________________________________________________

 

POZOSTAŁE

 

Brak komentarzy