Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego
Aktualności , INFORMACJE / 17 sierpnia 2023

Miło nam poinformować, że dziś Prezes MZK Sp. z o.o. Pan Paweł Maniszewski odebrał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu egzemplarz umowy o dofinansowanie Projektu „Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego wraz z elektronizacją poboru opłat dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego w Grudziądzu.” RPKP.03.04.00-04-0023/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Egzemplarz umowy został wręczony przez Radnych Województwa Pana Robert Malinowski oraz Pana Michał Czepek w obecności przedstawicieli Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W ramach umowy sfinansowany zostanie zakup: 12 autobusów hybrydowych, zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej do zakupu biletów w pojazdach w formie bezgotówkowej, nowej myjni dla autobusów podestu do obsługi autobusów. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.

SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW
INFORMACJE / 13 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY 11 AUTOBUSÓW MIEJSKICH (NR REFERENCYJNY: ZP-MZK-2023-21-1) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej przedmiotowego postępowania. Postępowanie podzielone zostało na jedenaście części i prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/793039 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu podlegającego sprzedaży zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia (umieszczony na platformie zakupowej). Ofertę należy sporządzić dla każdego autobusu oddzielnie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia (umieszczony na platformie zakupowej). Sprzedawca nie wymaga od potencjalnych kupujących złożenia oferty na każdą z części. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Aktualności , INFORMACJE / 25 maja 2023

Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał we wtorek (23 maja) ustawę, nowelizującą m.in. ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Co ważne zmiana, która wkrótce wejdzie w życie (14 dni od ogłoszenia), obejmuje kierowców i motorniczych taką samą ochroną prawną, jak funkcjonariuszy publicznych – na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Oznacza to, że kary za ataki na kierowców, motorniczych będą znacznie surowsze niż dotychczas. Ataki te będą skutkowały popełnieniem przestępstwa takiego jak znieważanie, naruszenie nietykalności lub czynna napaść na funkcjonariusza. Oznacza to także, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna, godność osobista kierowców, motorniczych podczas wykonywania obowiązków służbowych.