Europejski Dzień Bez Samochodu, 22.09.2023
Aktualności , INFORMACJE / 21 września 2023

W piątek 22 września, przez cały dzień korzystanie z Komunikacji Miejskiej na terenie Grudziądza oraz Rogóźna będzie DARMOWE. Europejski Dzień bez Samochodu , obchodzony w ramach europejskiego tygodnia mobilności , to okazja, aby zostawić samochód na parkingu lub w garażu i skorzystać z komunikacji miejskiej. W tym roku, ponownie DARMOWE PRZEJAZDY obejmują WSZYSTKICH, bez względu na to czy są właścicielami samochodów czy nie. Wsiądź i jedź! W tym dniu, od północy zablokowana zostanie możliwość zakupy biletów w: –Aplikacjach dedykowanych – Zablokowana możliwość zakupu biletów jednorazowych i czasowych. –Kasowniki w autobusach będą zablokowane

Zakończenie kursowania linii sezonowych
Aktualności , INFORMACJE / 11 września 2023

Informujemy, iż z dniem 17 września będzie ostatnim dniem kursowania linii sezonowych R i T. Linie autobusowe 11 oraz 15 (kursy dodatkowe) będą funkcjonowały do 30 września. Linia nocna N z trasą przejazdu przez ul. Rataja będzie kursowała do 30 września. Od 1 października wszystkie kursy linii nocnej N wykonywane będą ul. Magazynową.

Przekazanie autobusu MAN #357 Ukrainie.
Aktualności , INFORMACJE / 22 sierpnia 2023

Na prośbę Pani Wójt gminy VERBA Pani Kamili Kotvickiej wspólnie z naszymi partnerami z firmy Super Biuro S.C. Judyta Konieczna, Karolina Bedczak oraz Restauracja Spiżarnia Biały Bór Izabela Bądkowska przygotowaliśmy dla dzieci z Ukrainy paletę słodyczy, którą wraz z autobusem dostarczy dzieciom Pan Wincenty Maciejewski z Gospodarstwa Agroturystycznego Maciejówka w Opaleniach. W dniu 21.08.2023 r. Pan Wincenty Maciejewski przedstawiciel ukraińskiej gminy VERBA, obwód rówieński, odebrał autobus miejski marki MAN nr taborowy 357 celem dostarczenia go na Ukrainę. Pojazd został podarowany naszym sąsiadom jako wsparcie w prowadzonej wojnie z przeznaczeniem do ewakuacji rannych żołnierzy. Autobus w dniu dzisiejszym dotrze na miejsce, skąd po dostosowaniu do potrzeb wojska trafi na linię frontu.

Podziękowania od Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej
Aktualności , INFORMACJE / 22 sierpnia 2023

W dniu 19.08.2023 r. Prezes Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. Paweł Maniszewski odebrał z rąk Pani Karoli Skowrońskiej Przewodniczącej Zarządu wyróżnienie za wsparcie wszystkich, dotychczasowych Zjazdów Kawaleryjskich odbywających się w Grudziądzu. Tym samym składamy naszym pracownikom podziękowanie za zaangażowanie w działania związane z obsługą wspomnianego wydarzenia. Cieszymy się mogąc wesprzeć to istotne dla tradycji naszego miasta święto.

Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego
Aktualności , INFORMACJE / 17 sierpnia 2023

Miło nam poinformować, że dziś Prezes MZK Sp. z o.o. Pan Paweł Maniszewski odebrał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu egzemplarz umowy o dofinansowanie Projektu „Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego wraz z elektronizacją poboru opłat dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego w Grudziądzu.” RPKP.03.04.00-04-0023/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020. Egzemplarz umowy został wręczony przez Radnych Województwa Pana Robert Malinowski oraz Pana Michał Czepek w obecności przedstawicieli Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W ramach umowy sfinansowany zostanie zakup: 12 autobusów hybrydowych, zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej do zakupu biletów w pojazdach w formie bezgotówkowej, nowej myjni dla autobusów podestu do obsługi autobusów. Wszystkie zadania zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.

SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW
INFORMACJE / 13 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY 11 AUTOBUSÓW MIEJSKICH (NR REFERENCYJNY: ZP-MZK-2023-21-1) Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej przedmiotowego postępowania. Postępowanie podzielone zostało na jedenaście części i prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/793039 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu podlegającego sprzedaży zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia (umieszczony na platformie zakupowej). Ofertę należy sporządzić dla każdego autobusu oddzielnie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia (umieszczony na platformie zakupowej). Sprzedawca nie wymaga od potencjalnych kupujących złożenia oferty na każdą z części. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od 1.07.2023 UPDATE
Aktualności , INFORMACJE / 27 czerwca 2023

Wraz z początkiem lipca zwiększona zostanie częstotliwość przejazdów autobusów linii nr 4. Nowych kursów będzie aż dziewiętnaście. Zbliżają się także inne istotne zmiany. Zwiększenie liczby kursów „czwórki” dotyczy dni powszednich i jest odpowiedzią na głosy mieszkańców, którzy wnioskowali, by autobus tej linii jeździł częściej. Z pętli na osiedlu Rządz pojazdy odjeżdżać będą dodatkowo o godzinach: 5:37, 7:25, 9:42, 11:42, 13:32, 15:32, 17:42, 19:42, 21:31. Z kolei nowe kursy z pętli Lipowa/Szkoła rozpoczynać się będą o godzinach: 6:28, 8:27, 10:41, 12:40, 14:26, 16:26, 18:41, 20:41, 22:23.To nie jedyne zmiany, jakie z początkiem lipca wprowadza Wydział Komunikacji Miejskiej grudziądzkiego Ratusza.Likwidacji ulega przystanek „Solanki”, co oznacza, że autobusy linii nr 13 i 17 zatrzymywać się będą w obie strony na przystanku „Warszawska/Solanki”, bez wjeżdżania na teren kompleksu.W związku z tym nastąpią także drobne korekty czasów przejazdu wozów obu linii. Od 3 lipca natomiast zawieszone zostanie kursowanie linii tramwajowej nr 2. Podyktowane jest to koniecznością przeprowadzenia prac drogowych w obrębie torowiska na ulicy Wybickiego. Zmiany zostaną wprowadzone na czas trwania remontu. W kierunku do i z osiedla Tarpno trzeba będzie korzystać z linii autobusowych, ale – co istotne – łącząc przejazd autobusem i tramwajem będzie można podróżować na jednym bilecie. W miejsce „dwójki” uruchomiona…

Współpraca z Instytutem Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu
Aktualności , INFORMACJE / 26 maja 2023

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Instytut Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu w zakresie prowadzenia badań naukowych i współpracy pomiędzy naszym Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu, a UMK. W naszym COZ studenci będą mogli odbywać praktyki, zdobywając niezbędne doświadczenie w opiece nad zwierzętami, a nasi pupile zyskają możliwość korzystania z najnowszych zdobyczy wiedzy i dodatkowej opieki weterynaryjnej.

Nowelizacja ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
Aktualności , INFORMACJE / 25 maja 2023

Prezydent RP Pan Andrzej Duda podpisał we wtorek (23 maja) ustawę, nowelizującą m.in. ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Co ważne zmiana, która wkrótce wejdzie w życie (14 dni od ogłoszenia), obejmuje kierowców i motorniczych taką samą ochroną prawną, jak funkcjonariuszy publicznych – na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. Oznacza to, że kary za ataki na kierowców, motorniczych będą znacznie surowsze niż dotychczas. Ataki te będą skutkowały popełnieniem przestępstwa takiego jak znieważanie, naruszenie nietykalności lub czynna napaść na funkcjonariusza. Oznacza to także, że przedmiotem szczególnej ochrony prawnokarnej stanie się m.in. nietykalność cielesna, godność osobista kierowców, motorniczych podczas wykonywania obowiązków służbowych.