Podpisanie umowy dotyczącej dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego

17 sierpnia 2023
Miło nam poinformować, że dziś Prezes MZK Sp. z o.o. Pan Paweł Maniszewski odebrał w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu egzemplarz umowy o dofinansowanie Projektu „Zmniejszenie emisyjności transportu publicznego wraz z elektronizacją poboru opłat dla zmniejszenia uciążliwości i ochrony środowiska naturalnego w Grudziądzu.” RPKP.03.04.00-04-0023/23 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie,
Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.
Egzemplarz umowy został wręczony przez Radnych Województwa Pana Robert Malinowski oraz Pana Michał Czepek w obecności przedstawicieli Zarządu Województwa oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
W ramach umowy sfinansowany zostanie zakup:
➡️12 autobusów hybrydowych,
➡️zintegrowanego systemu elektronicznej karty miejskiej do zakupu biletów w pojazdach w formie bezgotówkowej,
➡️ nowej myjni dla autobusów
➡️ podestu do obsługi autobusów.
Wszystkie zadania zostaną zrealizowane do końca 2023 roku.