OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

1 czerwca 2023

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. ogłasza przetarg na SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH przy ul. Łyskowskiego i Waryńskiego w Grudziądzu. Szczegóły dotyczące prowadzonego przetargu zawarte są w Regulaminie dostępnym pod linkiem:
Sprzedaż nieruchomości gruntowych – regulamin

Oferty należy składać w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy ul. Dworcowa 47, w sekretariacie (I piętro budynku) lub e-mailem na adres sekretariat@mzk.grudziadz.pl
Termin składania ofert upływa w dniu – 07.06.2023 r., o godzinie 8.00.
Publiczne otwarcie złożonych ofert odbędzie się w siedzibie Spółki, w Grudziądzu przy ul. Dworcowa 47, na sali konferencyjnej (I piętro budynku), 07.06.2023 r., godzina 9.00.
Oferty należy składać pisemnie, w języku polskim, w zamkniętych kopertach. Wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do złożenia oferty.
W przypadku złożenia oferty elektronicznie należy ją przesłać na podany adres mailowy w zaszyfrowanym pliku (zalecany format zip). Natomiast hasło do otwarcia pliku należy przesłać osobnym mailem po godz. 9:00 na podany adres mailowy lub przekazać osobiście na otwarciu ofert.