Działki na sprzedaż II postępowanie

1 września 2020

Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, oferuje do sprzedaży  nieruchomość gruntową niezabudowaną zlokalizowaną w Grudziądzu przy ul. Czarna Droga, tj:

 • działka 4/7, obręb 0059 o pow. 8526 m2,
 • działka 30/2 obręb 0058 o pow. 15024 m2

Nieruchomość gruntowa w MPZP (13U) przeznaczona jest pod handel, usługi, gastronomię itp., strategiczne parkingi dla ruchu tranzytowego, inne funkcje wymienione w §12 ust. 2 uchwały Nr XIV/148/99 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 15 grudnia 1999 r.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości oraz Regulamin postępowania załączono w plikach poniżej.

MPZP obejmujący obszar ograniczony ul. Waryńskiego, terenami fabryki `Stomil`, bazy PKS, terenami stadionu `Olimpia`, ul. Frycza Modrzewskiego

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej przy ul. Czarna Droga w Grudziądzu

Cena minimalna:

 • działka 4/7, obręb 0059 o pow. 8526 m2 w cenie minimalnej 1.363.307,40 zł,
 • działka 30/2 obręb 0058 o pow. 15024 m2 w cenie minimalnej 2.439.296,64 zł,

(w tym podatek VAT 23%).

Lokalizacja: ul. Czarna Droga w Grudziądzu, usytuowanie zgodnie z grafikami na końcu dokumentu.

Numer księgi wieczystej: działka 4/7 Nr  TO1U/00053643/6, działka 30/2 Nr TO1U/00053643/6

Powierzchnia łączna: 2,355 ha.

Brak infrastruktury technicznej na przedmiotowym terenie, nieruchomość gruntowa.

Uwagi:

 • Nieruchomość położona jest na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar ograniczony ul. Waryńskiego, terenami fabryki „Stomil”, bazy PKS, terenami stadionu „Olimpia”, ul. Frycza Modrzewskiego (uchwała Nr XIV/148/99 Rady Miejskiej w Grudziądzu z dnia 15 grudnia 1999 r. – Dz.Urz.Woj. Kuj.-Pom. Nr 6, poz. 39 z dnia 31 stycznia 2000r.).

Zgodnie z ustaleniami planu miejscowego nieruchomość przeznaczona jest pod lokalizację obiektów budowlanych związanych z prowadzeniem działalności:

 1. handlowej,
 2. usługowej,
 3. gastronomicznej,
 4. dopuszczenie lokalizacji parkingów dla ruchu tranzytowego.
 • Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Szczegółowe warunki przyłączenia zostaną określone
  z chwilą wystąpienia z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia z podanymi wartościami mocy przyłączeniowych oraz planem zagospodarowania nieruchomości.
 • Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej.
 • W przypadku wycinki drzew i krzewów z terenu nieruchomości, będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).
 • Koszty związane z nabyciem nieruchomości w całości ponoszą nabywcy nieruchomości.
 • Dla tego terenu została opracowana opinia geotechniczna z badań podłoża gruntowego.

 

Więcej informacji znaleźć można w pliku PDF pod adresem:

Regulamin-dzialki

Brak komentarzy