ARCHIWUM ZAMÓWIEŃ

24 października 2022

ZAMÓWIENIA ARCHIWALNE:

___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa wraz z transportem materiałów do zimowego utrzymywania dróg 2022/2023
___________________________________________________________________________________________________________________
DOSTAWA PALIW DLA MZK SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU
___________________________________________________________________________________________________________________
DOSTAWA AUTOBUSÓW ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z SYSTEMAMI ICH ŁADOWANIA DLA MZK SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa koszul dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa obuwia roboczego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa materiałów biurowych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa styków tramwajowych do wagonów typu GT-8 dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa koszul dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości autobusów i wagonów tramwajowych na rzecz MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w pomieszczeniach MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy olejów, smarów i płynów eksploatacyjnych na potrzeby MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu (II postępowanie)
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Badanie sprawozdania finansowego spółki za 2021 oraz 2022 rok
___________________________________________________________________________________________________________________
PRZYJMOWANIE ODPADÓW MZK SP. Z O.O. Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH I UTRZYMANIA ULIC
___________________________________________________________________________________________________________________
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
___________________________________________________________________________________________________________________
Dostawy części zamiennych do wagonów tramwajowych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych dla MZK Sp. z o.o. z siedziba w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy materiałów lakierniczych dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
___________________________________________________________________________________________________________________
Sukcesywne dostawy artykułów malarskich dla MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
_______________________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2021

_______________________________________________________________________________________

PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2021

_______________________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2020/2021

_______________________________________________________________________________________

LETNIE I ZIMOWE OCZYSZCZANIE CHODNIKÓW ORAZ OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH

__________________________________________________________________________
ODPADY Z PSZOK 2020-2021

_______________________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021 – POSTĘPOWANIE NR 2


__________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 2020-2021

__________________________________________________________________________

PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2020

_________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019 – POSTĘPOWANIE NR 3

__________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019 – POSTĘPOWANIE NR 2

__________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2019

__________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

__________________________________________________________________________

PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU 2019

__________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU – II POSTĘPOWANIE

__________________________________________________________________________

ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH W 2019 ROKU

__________________________________________________________________________

DOSTAWA PALIW 2019-2020

__________________________________________________________________________

DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2018-2019

__________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (III POSTĘPOWANIE)

__________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (II POSTĘPOWANIE)

_________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU (I POSTĘPOWANIE)

__________________________________________________________________________

DOSTAWA SAMOJEZDNEGO NOŚNIKA NARZĘDZI Z CZTEREMA SZCZOTKAMI TALERZOWYMI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO

__________________________________________________________________________

PROWADZENIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W GRUDZIĄDZU

__________________________________________________________________________

DOKOŃCZENIE BUDOWY COZ W PODZIALE NA 3 CZĘŚCI ELEKTRYCZNE I CCTV, GRZEWCZO-SANITARNE I WOD-KAN, ORAZ WYKOŃCZENIOWE

__________________________________________________________________________

DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK – II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

__________________________________________________________________________

DOKOŃCZENIE BUDOWY DRÓG I CHODNIKÓW ORAZ FORMOWANIE SKARPY W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

__________________________________________________________________________

ODBIÓR TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – III

__________________________________________________________________________

DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYKONANIE POSADZEK W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

__________________________________________________________________________

DOSTAWA I MONTAŻ STOLARKI WEWNĘTRZNEJ W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

__________________________________________________________________________

DOSTAWA PALIW 2018


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PSZOK (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW BUDOWLANYCH POCHODZĄCYCH Z PSZOK – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (I PRZETARG)


__________________________________________________________________________

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z PSZOK – II PRZETARG


__________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE MIENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MZK SP. Z O.O. NA ROK 2018


__________________________________________________________________________

DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ


__________________________________________________________________________

UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MZK SP. Z O.O. NA LATA 2018-2022


__________________________________________________________________________

DOSTAWA AUTOBUSÓW 2017 (2 ZAMÓWIENIE)


__________________________________________________________________________

DOSTAWA AUTOBUSÓW 2017


__________________________________________________________________________

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2017


__________________________________________________________________________

BUDOWA COZ 2016


__________________________________________________________________________

KREDYT NA BUDOWĘ CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI


__________________________________________________________________________

 

POZOSTAŁE