Praca

28 października 2022

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu aktualnie organizuje nabór na stanowiska

Kierowca Autobusu
Elektromechanik
Elektronik


Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu organizuje nabór na stanowisko kierowca autobusu. Pracownikom gwarantujemy:

 • zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy
 • elastyczny grafik
 • comiesięczna premia regulaminowa
 • dodatkowe premie okresowe 2 razy w roku
 • prowizję za sprzedaż biletów
 • dodatki wynikające z ustawy o czasie pracy kierowców
 • zapewniamy świadczenia dodatkowe gwarantowane zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ( zapomogi świąteczne, paczki dla dzieci, pożyczki, wczasy pod gruszą, zapomogi bezzwrotne przyznawane w przypadku zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby i śmierci pracownika lub członka rodziny)
 • bezpłatny bilet pracowniczy na linie komunikacyjne
 • dostęp do portalu pracowniczego
 • umowę o pracę długookresową oraz umowę na czas nieokreślony
 • stabilną pracę w miłym i doświadczonym zespole
 • atrakcyjne zarobki

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ustalenia wynagrodzenia indywidualnie.

Wymagania:

 • ukończone 24 lata
 • posiadanie prawo jazdy kategorii D
 • niekaralność
 • wysoka kultura osobista
 • dyspozycyjność

Jeśli posiadasz prawo jazdy kategorii D oraz uprawnienia do przewozu osób, naszą współpracę możemy rozpocząć natychmiast.

Aplikuj!

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy kierowca autobusu

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz, tel. 56 45-04-210.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Kierowca autobusu
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • -żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • -cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • -wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie z toku naboru. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.


Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko elektromechanik

Twój zakres obowiązków

 • sprawne i rzetelne dokonywanie napraw elektromechanicznych tramwajów, samochodów ciężarowych
 • obsługa pojazdów w zakresie wszystkich czynności eksploatacyjnych
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia
 • diagnostyka usterek
 • wszelkie prace zlecone przez przełożonego
 • praca w systemie 2 – zmianowym

Nasze wymagania

 • wykształcenie kierunkowe – minimum zasadnicze
 • prawo jazdy kat. B
 • zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • umiejętność pracy w zespole
 • kultura osobista oraz punktualność

Mile widziane: prawo jazdy kat. C uprawnienia spawalnicze, SEP do 1kV, wózków widłowych. Chęci do pracy, uczciwości.

Oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia specjalistyczne umożliwiające rozwój zawodowy
 • wsparcie we wdrożeniu do pracy
 • pakiet socjalny, przyjazną atmosferę pracy

Aplikuj!

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy elektromechanik

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz, tel. 56 45-04-210.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Elektromechanik
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • -żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • -cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • -wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie z toku naboru. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko elektronik

Twój zakres obowiązków

 • sprawne i rzetelne dokonywanie napraw tramwajów, samochodów ciężarowych
 • obsługa pojazdów w zakresie wszystkich czynności eksploatacyjnych
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia
 • diagnostyka usterek
 • wszelkie prace zlecone przez przełożonego
 • praca w systemie 2 – zmianowym

Nasze wymagania

 • wykształcenie średnie o profilu: Mechatronika, Elektryka, Elektronika, Automatyka lub pokrewne
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (rysunek techniczny, schematy elektryczne)
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz pracy w zespole
 • znajomość zagadnień związanych z automatyką i elektroniką przemysłową
 • zdolności manualne

To oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
 • szkolenia specjalistyczne umożliwiające rozwój zawodowy
 • wsparcie we wdrożeniu do pracy
 • pakiet socjalny, przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV poprzez formularz.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adresem mailowym: kadry@mzk.grudziadz.pl

Aplikuj!

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” (obowiązkowa)

Klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 1. administrator danych osobowych: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.,
  Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz;
 2. korespondencję w sprawie danych osobowych należy kierować na adres jak wyżej
 3. cele przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko Elektronika
 4. informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
 5. okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru.

Uprawnienia:

 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych, żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany wyżej,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu Pracy w związku
  z art.6 ust.1 lit. c RODO.
 • inne informacje: dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

 

 

 

 

 


Title
PRACA 8 października 2021
PRACA 8 marca 2022
PRACA 16 grudnia 2022