Fundusz NFOŚiGW

13 kwietnia 2023

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego za realizację: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu
Tytuł przedsięwzięcia: Zakup 17 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do obsługi bezemisyjnego transportu miejskiego w Grudziądzu
Wartość przedsięwzięcia: 49 359 900,00 zł
Dotacja: 27 255 200,00 zł
Pożyczka: 12 874 800,00 zł