Regulaminy

5 kwietnia 2017
Title
Regulamin PSZOK
 1 file(s)  300 downloads
PSZOK, PSZOK, Regulaminy 18 czerwca 2018 Download
Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w 2019 roku
 1 file(s)  106 downloads
PSZOK, PSZOK, Regulaminy 13 marca 2019 Download
UCHWAŁA Nr XXXIX/58/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz
 1 file(s)  31 downloads
PSZOK 4 stycznia 2018 Download
UCHWAŁA Nr XXXIX/57/17 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy-miasto Grudziądz
 1 file(s)  25 downloads
PSZOK, PSZOK 4 stycznia 2018 Download

    Brak komentarzy