DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK – II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

9 marca 2018
Title
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 1 file(s)  26 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 9 marca 2018 Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 1 file(s)  26 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 9 marca 2018 Download
ZAŁĄCZNIKI (1-7, 9-11) DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ
 1 file(s)  17 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 9 marca 2018 Download
ZAŁĄCZNIK NR 12 – STWIOR
 1 file(s)  6 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 9 marca 2018 Download
ZAŁĄCZNIK NR 13 – PRZEDMIAR
 1 file(s)  12 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 9 marca 2018 Download
ZAŁĄCZNIK NR 14 – PROJEKT – CZĘŚĆ DOT. ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 1
 1 file(s)  64 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 9 marca 2018 Download
ZAŁĄCZNIK NR 14 – PROJEKT – CZĘŚĆ DOT. ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2
 1 file(s)  61 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 9 marca 2018 Download
ZAŁĄCZNIK NR 14 – PROJEKT – CZĘŚĆ DOT. ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 3
 1 file(s)  62 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 9 marca 2018 Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ Z 16.03.2018
 1 file(s)  16 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 16 marca 2018 Download
ZAŁĄCZNIK NR 2A DO SIWZ – DODANY PO WPROWADZENIU ZMIANY DO SIWZ
 1 file(s)  11 downloads
DOSTAWA I MONTAŻ BOKSÓW ORAZ WYKONANIE POSADZEK - II POSTĘPOWANIE W RAMACH ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE CENTRUM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI 16 marca 2018 Download

Brak komentarzy