Cenniki biletów

31 grudnia 2019

Bilety jednorazowe

Bilety wieloprzejazdowe

Bilety miesięczne

Bilety czasowe

Cenniki biletów obowiązują od 01.01.2020 r. na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza nr XVIII/142/19

Bilety jednorazowe

BILETY JEDNORAZOWE NORMALNY ULGOWY
3,20 zł 1,60 zł

Bilety wieloprzejazdowe

RODZAJ KARNETU NORMALNY ULGOWY
(6 – przejazdowy) 16,00 zł 8,00 zł
(12 – przejazdowy) 32,00 zł 16,00 zł

KARNETY (BILETY WIELOPRZEJAZDOWE) SPRZEDAWANE W POJAZDACH PRZEWOŹNIKA Ważny łącznie z karnetem zasadniczym, od którego nie należy odrywać biletów. Można je nabyć wyłącznie u kierowcy autobusu i motorniczego tramwaju. Jest to karnet 4 – odcinkowy, obowiązują zarówno w mieście jak i poza miastem.

RODZAJ KARNETU ULGOWY
4 – odcinkowy 6,40 zł

Bilety 30 dniowe

OKRES WAŻNOŚCI NORMALNY ULGOWY (50%) ULGOWY (75%)
We wszystkie dni 92,00 zł 46,00 zł 23,00 zł
Od poniedziałku do piątku 78,00 zł 39,00 zł 19,50 zł
Na okaziciela 104,00 zł

Bilet okresowy 30 dniowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin
z którymi gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia (Gmina Grudziądz, Gmina Rogóźno, Miasto
i Gmina Radzyń Chełmiński)
Bilety okresowe 30 dniowe są ważne przez 30 dni od daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu
i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 30 dniowego okresu ważności biletu, jednakże bilety
zakupione pierwszego dnia miesiąca, ważne są do ostatniego dnia danego miesiąca.
Bilety 30 dniowe zachowują swoją ważność w okresie, na jaki zostały zakupione bez względu
na wprowadzone w tym ewentualne zmiany ich ceny.

Bilety 90 dniowe

OKRES WAŻNOŚCI NORMALNY ULGOWY
We wszystkie dni 245,00 zł 122,50 zł
Od poniedziałku do piątku 205,00 zł 102,50 zł

Bilet okresowy 90 dniowy obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin
z którymi gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia (Gmina Grudziądz, Gmina Rogóźno, Miasto
i Gmina Radzyń Chełmiński)
Bilety 90 dniowe są ważne przez 90 dni od daty wskazanej przez pasażera w momencie zakupu
i oznaczonej na bilecie, jako daty rozpoczęcia 90 dniowego okresu ważności biletu. Bilety 90 dniowe
zachowują swoją ważność w okresie, na jaki zostały zakupione bez względu na wprowadzone w tym
ewentualne zmiany ich cen.
Bilety okresowe są nieważne bez wpisanego na nich numeru legitymacji szkolnej lub serii i numeru
dowodu osobistego bądź numeru kontrolki do biletu okresowego.
Bilet okresowy jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

Bilety czasowe

BILETY 24 GODZINNE
NORMALNY ULGOWY
9,00 zł 4,50 zł

Bilet 24 godzinny obowiązuje na obszarze komunikacyjnym: gminy-miasto Grudziądz oraz gmin z którymi
gmina-miasto Grudziądz ma podpisane porozumienia (Gmina Grudziądz, Gmina Rogóźno, Miasto i Gmina
Radzyń Chełmiński)
Bilety 24 godzinne zachowują swoją ważność od momentu skasowania i uprawniają do nieograniczonej
liczby przejazdów w obowiązującym czasie.
Bilet 24 godzinny jest nieważny gdy jest zniszczony, uszkodzony lub o zaniżonym nominale.

Brak komentarzy