Cenniki biletów

5 czerwca 2016

Bilety jednorazowe

Bilety wieloprzejazdowe

Bilety miesięczne

Bilety czasowe

Opłaty dodatkowe

Cenniki biletów obowiązują od 01.05.2015 r.

Bilety jednorazowe

Sporządzony na podstawie: uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego.

BILETY JEDNORAZOWE NORMALNY ULGOWY
LINIA TRASA PRZEJAZDU CENA ZŁ CENA ZŁ
2 Rządz – Tarpno 2,60 1,30
3 Rydgiera/Szpital-Dębowa 2,60 1,30
Rydgiera/Szpital-Paderewskiego/Jesionowa 2,60 1,30
Paderewskiego Jesionowa – Kłódka Wieś 3,80 1,90
4 Rządz – Lipowa Szkoła 2,60 1,30
Waryńskiego/Droga Graniczna – Wielkie Lniska 3,80 1,90
Droga Graniczna – Wielkie Lniska 3,80 1,90
5 Pętla Tarpno – Kwidzyńska (nż) 2,60 1,30
Kwidzyńska (nż) – Białochowo, Mokre Białochówko 3,80 1,90
6 Pętla Tarpno – Kwidzyńska (nż) 2,60 1,30
Kwidzyńska – Wielki Wełcz – Mokre/Białochówko 3,80 1,90
7 Pętla Tarpno – Paderewskiego Jesionowa 2,60 1,30
Paderewskiego/Jesionowa – Rogóźno/Urząd Gminy 4,20 2,10
8 Rydygiera/Szpital – Rondo Maczka 2,60 1,30
9 Al. 23 Stycznia – Biały Bór III 2,60 1,30
Biały Bór III – Mały Rudnik 3,80 1,90
10 Al. 23 Stycznia – Mniszek – Biały Bór III 2,60 1,30
Biały Bór III – Wałdowo I 3,80 1,90
11 Al. 23 Stycznia – Jaskółcza/Kobylanka (nż); 2,60 1,30
Jaskółcza/Kobylanka (nż.) – Piaski 3,80 1,90
Piaski – Linarczyk – Miłoleśna/Leśniczówka (nż) 3,80 1,90
Miłoleśna/Leśniczówka (nż) – Al. 23 Stycznia 2,60 1,30
12 Poniatowskiego – Strzemięcin 2,60 1,30
13 18 Półk. Ułanów Pomorskich – Jaskółcza Cmentarz 2,60 1,30
Warszawska/Rydgiera – Gać (nż)- Węgrowo 3,80 1,90
Węgrowo – Gać Warszawska/Rydgiera 3,80 1,90
14 Lotnicza, Budowlanych – Rządz 2,60 1,30
15 Lotnicza/Rondo Andersa, Rossmann – Lipowa/Szkoła 2,60 1,30
16 Pętla Tarpno – Poniatowskiego Bloki 2,60 1,30
Poniatowskiego Bloki – Parski 3,80 1,90
17 Mniszek – Rydygiera Szpital – Jaskółcza Cmentarz 2,60 1,30
18 Poniatowskiego – Rydygiera Szpital 2,60 1,30
19 Poniatowskiego – Mniszek 2,60 1,30
20 Al. 23 Stycznia – Mniszek Przejazd 2,60 1,30
Mniszek/Przejazd – Mały Rudnik 3,80 1,90
21 Rydygiera Szpital – Mniszek 2,60 1,30
22 Poniatowskiego – Mniszek 2,60 1,30
23 Al. 23 Stycznia – Miłoleśna/Leśniczówka (nż.) 2,60 1,30
Miłoleśna/Leśniczówka (nż.) – Radzyń Chełmiński 3,80 1,90
24 Lipowa/Szkoła – Al. 23 Stycznia, Poniatowskiego 2,60 1,30
N Poniatowskiego – Mniszek (linia nocna) 2,60 1,30
R Al. 23 Stycznia – Rudnik/Delfin (linia sezonowa) 2,60 1,30

Bilety wieloprzejazdowe

Sporządzony na podstawie: uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego.KARNETY (BILETY WIELOPRZEJAZDOWE) SPRZEDAWANE W STACJONARNYCH PUNKTACH SPRZEDAŻYDopuszcza się odrywanie biletów od karnetu zasadniczego. Są to karnety 6 – przejazdowe i 12 – przejazdowe, które obowiązują na liniach zwykłych w granicach administracyjnych miasta.

RODZAJ KARNETU NORMALNY ULGOWY
(6 – przejazdowy) 13,00 zł 6,50 zł
(12 – przejazdowy) 26,00 zł 13,00 zł

KARNETY (BILETY WIELOPRZEJAZDOWE) SPRZEDAWANE W POJAZDACH PRZEWOŹNIKAWażny łącznie z karnetem zasadniczym, od którego nie należy odrywać biletów. Można je nabyć wyłącznie u kierowcy autobusu i motorniczego tramwaju. Jest to karnet 4 – odcinkowy, obowiązują zarówno w mieście jak i poza miastem.

Granice administracyjne miasta Grudziądza Miasto Grudziądz i strefa pozamiejska z możliwością przekroczenia granic administracyjnych miasta Grudziądza
5,20 zł 7,60 zł

Bilety miesięczne

Sporządzony na podstawie uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego.ZNACZKI DO BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA CAŁY MIESIĄCObszar ważności: miasto Grudziądz (w granicach administracyjnych miasta)

OKRES WAŻNOĆCI NORMALNY ULGOWY (50%) ULGOWY (75%)
We wszystkie dni 74,00 zł 37,00 zł 18,50 zł
Od poniedziałku do piątku 64,00 zł 32,00 zł 16,00 zł
Na okaziciela 90,00 zł

Obszar ważności: miasto Grudziądz i strefa pozamiejska z możliwością przekroczenia granic administracyjnych miasta Grudziądza

OKRES WAŻNOŚCI NORMALNY ULGOWY
We wszystkie dni 92,00 zł 46,00 zł
Od poniedziałku do piątku 82,00 zł 41,00 zł
Na okaziciela 114,00 zł

ZNACZKI DO BILETÓW TRZYMIESIĘCZNYCHObszar ważności: miasto Grudziądz (w granicach administracyjnych miasta)

OKRES WAŻNOŚCI NORMALNY ULGOWY
We wszystkie dni 200,00 zł 100,00 zł
Od poniedziałku do piątku 170,00 zł 85,00 zł

Obszar ważności: miasto Grudziądz i strefa pozamiejska z możliwością przekroczenia granic administracyjnych miasta Grudziądza

OKRES WAŻNOŚCI NORMALNY ULGOWY
We wszystkie dni 250,00 zł 125,00 zł
Od poniedziałku do piątku 220,00 zł 110,00 zł

Bilety czasowe

Sporządzony na podstawie: uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe publicznego transportu zbiorowego.

OBSZAR WAŻNOŚCI
Miasto Grudziądz Miasto Grudziądz i strefa pozamiejska
BILETY 2 GODZINNE
NORMALNY ULGOWY NORMALNY ULGOWY
5,00 zł 2,50 zł 6,00 zł 3,00 zł
BILETY 3 GODZINNE
NORMALNY ULGOWY NORMALNY ULGOWY
6,00 zł 3,00 zł 7,00 zł 3,50 zł
BILETY 24 GODZINNE
7,00 zł 3,50 zł 9,00 zł 4,50 zł

Opłaty dodatkowe

Obowiązują od 01.06.2012 r.Sporządzono na podstawie: uchwały nr VIII/34/11 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej.

Niedopełnienie obowiązku związanego z przewozem: Płatne do 7 dni od daty wystawienia Płatne po 7 dniach od daty wystawienia
za przejazd bez ważnego biletu 65,00 zł 130,00 zł
za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu 52,00 zł 104,00 zł
za przewóz zwierząt i rzeczy bez ważnego biletu albo naruszenie przepisów o ich przewozie 26,00 zł 52,00 zł
za przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu 52,00 zł 52,00 zł
za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny 390,00 zł 390,00 zł

Zwrot lub umorzenie opłaty dodatkowej może nastąpić po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10,40 zł w razie:a. udokumentowania przez pasażera uprawnienia do ulgowego lub bezpłatnego przejazdu;b. przedstawienia przez pasażera biletu okresowego zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli.

Brak komentarzy