Zmiany na ul. Mickiewicza

5 października 2023

W ciągu ul. Mickiewicza wyznaczone zostały TYMCZASOWE ZATOKI AUTOBUSOWE. Obie znajdują się w pobliżu Urzędu Stanu Cywilnego.

TYMCZASOWA likwidacja parkingu po stronie USC podyktowana jest koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom wysiadającym i wsiadającym do pojazdów.

Blokowanie tej zatoki prowadzi do konieczności przeciskania się pomiędzy autami. Taka sytuacja nie może mieć miejsca w przypadku osób niepełnosprawnych czy rodziców z wózkami i dla osób starszych.

Nie bez znaczenia jest także mała przepustowość ul. Mickiewicza stąd wprowadzone ograniczenia w zatrzymywaniu się w jej ciągu.

Straż Miejska Grudziądz wraz z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu będą egzekwować przestrzeganie ZAKAZU ZATRZYMYWANIA SIĘ.