SPRZEDAŻ AUTOBUSÓW

13 lipca 2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DOTYCZĄCEJ SPRZEDAŻY 11 AUTOBUSÓW MIEJSKICH (NR REFERENCYJNY: ZP-MZK-2023-21-1)
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu zaprasza Państwa do złożenia oferty dotyczącej przedmiotowego postępowania. Postępowanie podzielone zostało na jedenaście części i prowadzone jest z wykorzystaniem platformy zakupowej:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/793039

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu podlegającego sprzedaży zostały opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia (umieszczony na platformie zakupowej). Ofertę należy sporządzić dla każdego autobusu oddzielnie zgodnie z załączonym formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia (umieszczony na platformie zakupowej). Sprzedawca nie wymaga od potencjalnych kupujących złożenia oferty na każdą z części. Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zaproszenia.