Poszukujemy kandydatów na stanowisko Specjalista ds. analiz ekonomicznych

28 października 2022

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu organizuje nabór na stanowisko Specjalista ds. analiz ekonomicznych

CV prosimy przesłać do dnia 8.11.2022 r.

Twój zakres obowiązków

 • Sporządzanie raportów, prognoz i analiz finansowych
 • Nadzór nad prawidłowością księgowań przychodów i kosztów
 • Comiesięczne rozliczanie działalności spółki
 • Kontrola realizacji planów budżetowych (badanie odchyleń, kontrola kosztów)
 • Uczestnictwo w procesie przygotowania budżetu rocznego i wieloletniego
 • Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych
 • Automatyzacja i optymalizacja procesów raportowych
 • Tworzenie informacji o przedsiębiorstwie dla podmiotów zewnętrznych m.in.: banków, ubezpieczycieli, kontrahentów, audytorów
 • Sprawozdawczość GUS

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (ekonomia, finanse, rachunkowość)
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, mile widziane w zespole kontrolingu/w analizach finansowych
 • Znajomość MS Office w stopniu zaawansowanym, w szczególności Excel
 • Dobra znajomość zasad rachunkowości finansowej i zarządczej
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków
 • Dokładność, komunikatywność, nastawione na pracę zespołową
 • Wysoki poziom zaangażowania i poczucia odpowiedzialności za wykonywane zadania

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Atrakcyjny finansowo pakiet świadczeń pracowniczych z ZFŚS
 • Realizację codziennych zadań w profesjonalnym i otwartym zespole
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych
 • Komfortowe biuro w dobrze skomunikowanej lokalizacji
 • Możliwość szkolenia i podnoszenia swoich kwalifikacji oraz dostęp do treści edukacyjnych
 • Dofinansowanie do wypoczynku

Aplikuj!

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. analiz ekonomicznych.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., ul. Dworcowa 47, 86-300 Grudziądz, tel. 56 45-04-210.
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista ds. analiz ekonomicznych.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
 • Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 • -żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • -cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • -wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest wyłączenie z toku naboru. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

PRACA W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

-KIEROWCA AUTOBUSU

-ELEKTROMECHANIK