Ostatnie pożegnanie

22 kwietnia 2021

Z głębokim żalem informujemy, że nasz wieloletni pracownik Zbigniew Wesołowski
w dniu 21.04.2021 r. przegrał nierówną walkę z chorobą.
Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
oraz słowa otuchy w tych najtrudniejszych chwilach
w imieniu pracowników Miejskiego Zakładu Komunikacji
składa
Paweł Maniszewski
Prezes zarządu

PRACA W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

-KIEROWCA AUTOBUSU

-MOTORNICZY TRAMWAJU

-ELEKTROMECHANIK

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu