ZIELONY TRANSPORT PUBLICZNY

4 lutego 2021
Pragniemy się z Wami podzielić dobrą informacją, że na początku stycznia złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zakupu 17 autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami wolnego ładowania, które zainstalowane zostaną ternie naszej zajezdni przy ul. Składowej 21. W ramach projektu chcemy także podstawić na terenie naszego miasta 5 stacji szybkiego ładowania.

Zamierzamy także częściowo zmodernizować naszą zajezdnię, tak abyśmy mogli obsługiwać autobusy elektryczne. Dofinansowanie realizowane jest w ramach programu NFOŚiGW „Zielony transport publiczny” (Faza I) (2020). Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu wykorzystania paliw emisyjnych w transporcie. Nabór wniosków miał potrwać niemalże przez cały rok 2021, jednak przewidziana pula środków (1,1 mld zł) została wyczerpana już po dwóch tygodniach (!). Cieszymy się, że udało się na znaleźć w gronie 33 miast, które złożyły wnioski. Przy czym Grudziądz, co podkreślił na konferencji prasowej Minister Ministerstwo Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka, trafił do grona 20 miast, średniej wielkości, które jeszcze w swojej flocie nie posiadają autobusów z napędem wyłącznie elektrycznym. Nasz wniosek przeszedł pozytywną ocenę formalną – co oznacza, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty. Kolejny etap to ocena merytoryczna, która może potrwać dłużej niż ocena formalna. Złożyliśmy dwa wnioski. Jeden na dofinansowanie w formie dotacji – na poziomie 80% dla autobusów i 50% dla pozostałej infrastruktury, drugi na pożyczkę, z której pokryta zostanie pozostała część wydatków. Łącznie wartość całego zadania to prawie 52 mln zł. „Mam nadzieję, że uda nam się pozyskać to wsparcie, które nie tylko przyczyni się do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, ale także wpłynie na komfort pasażerów” – Maciej Glamowski Prezydent Grudziądza.

Opublikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Czwartek, 28 stycznia 2021

PRACA W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

-KIEROWCA AUTOBUSU

-MOTORNICZY TRAMWAJU

-ELEKTROMECHANIK

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu