Przetarg na Tramwaje

18 stycznia 2021

Szanowni Państwo, ogłoszony przetarg, w wyniku którego wyłoniony zostanie dostawca wagonów tramwajowych dotyczy dostawy 4 sztuk fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, jednokierunkowych, niskopodłogowych albo częściowo niskopodłogowych (z minimalnym 20% udziałem niskiej podłogi). Proszę zauważyć, że zaznaczono, iż udział niskiej podłogi powinien wynosić minimum 20%, czyli Zamawiający nie ograniczał możliwości złożenia ofert na wagony z całkowicie niską podłogą. Określone w SIWZ parametry techniczne zostały dostosowane do istniejącego układu komunikacyjnego – czyli możliwości poruszania się tramwajów po Grudziądzu. Z uwagę na charakterystykę torowisk, przebiegających przez obszar Starego Miasta (łuki o dość małych promieniach, ścisła zabudowa), wagony muszą być wyposażone w wózki skrętne w celu redukcji hałasu, drgań i zużycia szyn na łukach. Konstrukcję taką determinuje również wjazd do zajezdni tramwajowej, gdzie znajdują się również łuki o dość mały promieniach – teren zajezdni jest ograniczony, stąd taki, a nie inny układ torowisk.
Ważnym elementem, który brany był pod uwagę to fakt, że tramwaj musi być tani w eksploatacji i jego podstawowe utrzymanie, takie jak np. wymiana zużywających się obręczy, musi być możliwe do zrealizowania w zajezdni tramwajowej, co znacznie obniża koszty napraw.
Warunki przedstawione powyżej, pozwalają na przystąpienie do przetargu wielu producentom, jednakże prawdopodobnie z uwagi na niewielką ilość wyspecyfikowanych tramwajów (tylko na taką ilość pozwalało udzielone dofinansowanie i środki własne budżetu miasta) – postępowanie nie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Przetarg był kilkakrotnie powtarzany. Jednak pomimo tego, tylko jeden producent złożył ofertę. Gdyby określone w SIWZ warunki uniemożliwiały start w przetargu innym producentom, zapewne zostałoby złożone odwołania lub wnioski o zmianę zapisów SIWZ. Jednak nic takiego nie miało miejsca. Trudna zatem zgodzić się z pojawiającymi informacjami, że w przetargu mógł wziąć udział tylko jeden producent. Większość parametrów została określona na minimalnym poziomie. Nic nie stało na przeszkodzie, aby producenci przedstawili wagony o wyższych niż minimalne parametrach.
Zaoferowane w przetargu wagony z powodzeniem kursują na ulicach innych miast (m.in. Wrocław, Poznań, Szczecin). Oprócz częściowo niskiej podłogi – ułatwiającej korzystanie z tramwajów przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, wagony są wyposażone w standardowe urządzenia, w tym także poprawiające komfort podróżowania, jak chociażby klimatyzacja i ogrzewanie nawiewne.
Co ważne wagony muszą posiadać homologację typu tramwaju wystawioną przez państwo będące członkiem Wspólnoty Europejskiej.

PRACA W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

-KIEROWCA AUTOBUSU

-MOTORNICZY TRAMWAJU

-ELEKTROMECHANIK

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu