Zmiany rozkładów od 20.07.2020

16 lipca 2020

zdjęcie

 

70% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej pokrywanych jest z budżetu miasta. W zaledwie 30% koszt przejazdów autobusów i tramwajów jest pokrywany ze sprzedaży biletów. Grudziądz, idąc za przykładem innych miast, funkcjonalność i ekonomiczną racjonalność systemu oparł o węzły przesiadkowe, wokół których została zbudowana sieć połączeń. W związku z tym wprowadzony został korzystny dla pasażerów wieloprzejazdowy bilet 60-minutowy w cenie 4 zł, czyli niewiele droższy od biletu jednoprzejazdowego.

Wprowadzany bilet 60-minutowy umożliwi mieszkańcom korzystanie z systemu przesiadkowego bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat za przejazd. Korzystający z biletu może poruszać się przez całą godzinę dowolnymi środkami komunikacji miejskiej. To główna zaleta tego rodzaju biletu.

Redukując poważne dysproporcje w systemie finansowania komunikacji, w którym największy ciężar ponosi gmina, a przychody z biletów są bardzo małe, miasto było zmuszone zmniejszyć częstotliwość kursowania linii, szczególnie w godzinach poza komunikacyjnym szczytem, a także w soboty i niedziele – w czasie, w którym odnotowujemy coraz mniejsze zainteresowanie przewozami, np. z powodu braku handlu. Dlatego autobusy z każdego osiedla będą odjeżdżały naprzemiennie oraz tak, by komunikacja autobusowa nie dublowała trasy linii tramwajowej nr 2.

Węzły przesiadkowe zlokalizowane są na pętli „Tarpno”, pętli „Rządz” oraz na Al. 23 Stycznia, czyli w tych miejscach, z których najczęściej korzystają pasażerowie. Wprowadzenie systemu przesiadkowego spowoduje co prawda zniesienie niektórych bezpośrednich połączeń, jednak decyzja ta jest podyktowana z jednej strony tym aby linie się nie pokrywały, z drugiej zaś strony względami ekonomicznymi.

Mieszkańcy mieli możliwość odnieść się do wstępnego rozkładu jazdy, został on poddany konsultacjom. Uwagi przedstawione przez pasażerów zostały uwzględnione, w szczególności te dotyczące godzin dojazdów do pracy, które ponownie zostały skonsultowane z zakładami pracy, takimi jak m.in. Mr Garden, Muller czy szpital. Warto podkreślić, że miasto na bieżąco reaguje na sugestie kierowane ze strony największych pracodawców.

W związku z wygaśnięciem umowy pomiędzy gminą-miastem Grudziądz a prywatnym przewoźnikiem (Arriva) od 20 lipca operatorem na wszystkich liniach będzie Miejski Zakład Komunikacji.

 

 

PRACA W MIEJSKIM ZAKŁADZIE KOMUNIKACJI

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA:

-KIEROWCA AUTOBUSU

-MOTORNICZY TRAMWAJU

-ELEKTROMECHANIK

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu