Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

19 czerwca 2016

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 w sobotę od 8:00 do 13:00
PROMOCJE NA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW !!!
Szczegółowe informacje: (56) 45-04-231ZAKRES:

   A : motocykle i motorowery
   B : pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
   CC : pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
   D : autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
   T : ciągniki rolnicze
   E : przyczepy
   b : pojazdy używane do przewozu materiałów niebezpiecznych
   c : pojazdy przystosowane do zasilania gazem
   d : pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą e : pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
   f : okresowe marki SAM
   h : nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach, podwoziach, ramach i silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych

 

Brak komentarzy