Praca

5 czerwca 2016

Oferty pracy Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp z o.o. w Grudziądzu

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko kierowcy

Kandydat musi posiadać ważne prawo jazdy kategorii D. Oferta skierowana jest także do emerytów i rencistów mogących pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy.Mile widziane także osoby chętne do pracy w charakterze kierowcy autobusu, nie posiadające uprawnień zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu. Zapewniamy szkolenie.Wymagania niezbędne:-ukończone 21 lat-prawo jazdy kat. B-niekaralność-brak przeciwwskazań lekarskich i psychologicznych do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy.Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie podania i CV wraz ze zdjęciem na adres: Dworcowa 47 do pokoju nr 16. Kontakt: 56-45-04-216

 

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko magazyniera PSZOK

Poszukujemy osoby na stanowisko magazyniera w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Opis stanowiska:

-Weryfikowanie osób dostarczających odpady

-przyjmowanie odpadów

-wstępne segregowanie odpadów

-wydawanie odpadów

-prowadzenie ewidencji odpadów

-wystawianie potwierdzeń przyjęcia odpadów

-sporządzanie zestawień przyjętych odpadów i raportów miesięcznych

-praca fizyczna

-inne prace magazynowe

-dbanie o porządek w miejscu pracy

-równoważny czas pracy

Preferujemy osoby, które cechuje: cierpliwość, inicjatywa, komunikatywność, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, terminowość, umiejętność organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, zdyscyplinowanie, uczciwość, spostrzegawczość, sprawność fizyczna.

Umiejętność bezwzględnie wymagane: obsługa komputera- programy biurowe, obsługa kasy fiskalnej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, umiejętność asertywnego prowadzenia rozmów telefonicznych, wiedza z zakresu gospodarki odpadami, prawa ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wykształcenie minimalne: średnie techniczne, średnie kierunkowe

Mile widziane: doświadczenie zawodowe, uregulowana i ustabilizowana sytuacja rodzinna, prawo jazdy kat .B

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne, będą informowani drogą elektroniczną, telefonicznie lub listownie o terminie, godzinie i miejscu kolejnego etapu naboru (test wiedzy i kompetencji lub rozmowa kwalifikacyjna). Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami. Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) prosimy składać w sekretariacie naszej firmy przy ul. Dworcowej 47 w Grudziądzu do piątku 30 czerwca 2017. W stopce SV prosimy o umieszczenie klauzuli poufności „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Tekst jednolity: Dz.U.z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)..)”

Prosimy także dołączyć kopię lub odpis świadectwa szkolnego.

 

 

 

Brak komentarzy