Remont ulic w ciągu dróg wojewódzkich

28 lipca 2017

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku rozpocznie się remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 498 w ciągu ulic: Poniatowskiego (odcinek od Ronda Fieldorfa Nila do ul. Karabinierów), Karabinierów
(od kanału Trynka do ul. Piłsudskiego) oraz Piłsudskiego (do skrzyżowania
z ul. Karabinierów do ul. Sikorskiego). Ze względu na brak możliwości całkowitego zamknięcia powyższych odcinków ulic roboty drogowe będą prowadzone „pod ruchem”.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na remontowanych odcinkach jezdni, ruch odbywać się będzie wahadłowo.

Mieszkańcom Grudziądza zalecamy korzystanie z pozostałych dróg układu komunikacyjnego miasta, celem uniknięcia tworzenia się zatorów w ruchu drogowym na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 498.

Brak komentarzy

Możliwość komentowania jest wyłączona.