UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU NA LATA 2018-2022

5 października 2017
Title Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 05-10-2017
  1 files      15 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 05-10-2017 – SPROSTOWANIE – ZMIANA
  1 files      9 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – OPUBLIKOWANE W DNIU 07-10-2017
  1 files      5 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ OGÓLNA
  1 files      21 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1
  1 files      13 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 3
  1 files      11 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 CZĘŚĆ OGÓLNA
  1 files      15 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 5
  1 files      11 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 6
  1 files      13 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 7 (JEDZ)
  1 files      12 downloads
Download

Brak komentarzy