UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI SP. Z O.O. W GRUDZIĄDZU NA LATA 2018-2022

5 października 2017
Title Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 05-10-2017
  1 files      21 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 05-10-2017 – SPROSTOWANIE – ZMIANA
  1 files      13 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – OPUBLIKOWANE W DNIU 07-10-2017
  1 files      9 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ OGÓLNA
  1 files      28 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1
  1 files      17 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 3
  1 files      18 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 CZĘŚĆ OGÓLNA
  1 files      21 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 5
  1 files      15 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 6
  1 files      17 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 7 (JEDZ)
  1 files      16 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT – ZMIANA SIWZ
  1 files      6 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  1 files      7 downloads
Download
PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO DO PYTAŃ ZADANYCH 8 I 9 LISTOPADA 2017
  1 files      3 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24-11-2017
  1 files      3 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 24-11-2017
  1 files      3 downloads
Download
PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO DO PYTAŃ ZADANYCH 16 LISTOPADA 2017
  1 files      2 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 I 2
  1 files      5 downloads
Download
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ART. 86. UST. 5 PZP
  1 files      3 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY DLA CZĘŚCI 3
  1 files      4 downloads
Download

Brak komentarzy