Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

19 czerwca 2016

OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00 w sobotę od 8:00 do 13:00
PROMOCJE NA OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW !!!
Szczegółowe informacje: (56) 45-04-231 ZAKRES:

          A : motocykle i motorowery

 

  B : pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

  CC : pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
  D : autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.

  T : ciągniki rolnicze
  E : przyczepy

  b : pojazdy używane do przewozu materiałów niebezpiecznych

  c : pojazdy przystosowane do zasilania gazem

  d : pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą e : pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę

  f : okresowe marki SAM
  h : nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach, podwoziach, ramach i silnikach pojazdów oraz wykonywanie tabliczek zastępczych

 

Brak komentarzy