Do pobrania

5 czerwca 2016
Title Download
Cennik biletów od 01.05.2015
  1 files      17 downloads
Download
Linia autobusowa 03
  1 files      985 downloads
Download
Linia autobusowa nr 04
  1 files      863 downloads
Download
Linia autobusowa nr 05
  1 files      181 downloads
Download
Linia autobusowa nr 06
  1 files      107 downloads
Download
Linia autobusowa nr 07
  1 files      100 downloads
Download
Linia autobusowa nr 08
  1 files      374 downloads
Download
Linia autobusowa nr 11
  1 files      172 downloads
Download
Linia autobusowa nr 12
  1 files      997 downloads
Download
Linia autobusowa nr 10
  1 files      169 downloads
Download
Linia autobusowa nr 13
  1 files      179 downloads
Download
Linia autobusowa nr 14
  1 files      484 downloads
Download
Linia autobusowa nr 15
  1 files      178 downloads
Download
Linia autobusowa nr 16
  1 files      88 downloads
Download
Linia autobusowa nr 17
  1 files      457 downloads
Download
Linia autobusowa nr 18
  1 files      666 downloads
Download
Linia autobusowa nr 19
  1 files      755 downloads
Download
Linia autobusowa nr 20
  1 files      97 downloads
Download
Linia autobusowa nr 21
  1 files      825 downloads
Download
Linia autobusowa nr 22
  1 files      632 downloads
Download
Linia autobusowa nr 23
  1 files      95 downloads
Download
Linia autobusowa N
  1 files      155 downloads
Download
Linia autobusowa R
  1 files      175 downloads
Download
Linia tramwajowa T2
  1 files      840 downloads
Download
Harmonogram ZSEE 2016
  1 files      5 downloads
Download
Ogłoszenie o zamówieniu
  1 files      16 downloads
Download
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  1 files      6 downloads
Download
Pytania o i odpowiedzi do pytań 01
  1 files      7 downloads
Download
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  1 files      20 downloads
Download
Ogłoszenie o zamówieniu
  1 files      8 downloads
Download
Wybór najkorzystniejszej oferty
  1 files      10 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYSŁANE
  1 files      4 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE
  1 files      5 downloads
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU WYSŁANE
  1 files      4 downloads
Download
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1 files      8 downloads
Download
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1 files      6 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  1 files      4 downloads
Download
OGŁOSZENIE 2016
  1 files      4 downloads
Download
FORMULARZ OFERTOWY
  1 files      3 downloads
Download
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
  1 files      3 downloads
Download
KARTA INFORMACYJNA 2016
  1 files      4 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  1 files      3 downloads
Download
MIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
  1 files      3 downloads
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 2
  1 files      3 downloads
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 3
  1 files      3 downloads
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 4
  1 files      3 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1 files      3 downloads
Download
Ogłoszenie o zamówieniu
  1 files      6 downloads
Download
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  1 files      7 downloads
Download
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
  1 files      7 downloads
Download
Pytania – odpowiedzi – 01
  1 files      5 downloads
Download
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  1 files      3 downloads
Download
SIWZ tekst jednolity – po zmianie 18_10_2016
  1 files      3 downloads
Download
Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej – po zmianie
  1 files      3 downloads
Download
Uchwała nr XXXI/149/12
  1 files      4 downloads
Download
UCHWAŁA Nr XI/91/15
  1 files      4 downloads
Download
Uchwała Rady Miejskiej powierzająca prowadzenie PSZOK MZK
  1 files      10 downloads
Download
Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w 2016 roku
  1 files      3 downloads
Download
Potwierdzenie przyjęcia odpadów komunalnych
  1 files      35 downloads
Download
Zamówienie podstawienia lub (i) wynajęcia pojemnika, kontenera
  1 files      85 downloads
Download
Regulamin PSZOK
  1 files      70 downloads
Download
C2
  1 files      5 downloads
Download
C3
  1 files      5 downloads
Download
C4
  1 files      4 downloads
Download
C5
  1 files      4 downloads
Download
C6
  1 files      5 downloads
Download
C7
  1 files      3 downloads
Download
C8
  1 files      4 downloads
Download
DOSTAWA OLEJÓW – SIWZ – ZAŁĄCZNIKI WERSJA EDYTOWALNA
  1 files      6 downloads
Download
DOSTAWA OLEJÓW – SIWZ – FORMULARZ
  1 files      4 downloads
Download
DOSTAWA OLEJÓW – SIWZ – ZAPROSZENIE
  1 files      7 downloads
Download
Harmonogram zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów w 2017 roku
  1 files      35 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
  1 files      13 downloads
Download
DOSTAWA 4 NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOPODŁOGOWYCH – OGŁOSZENIE WYSŁANE 25.04.2017
  1 files      94 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
  1 files      288 downloads
Download
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ
  1 files      233 downloads
Download
JEDZ – JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA
  1 files      212 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OPUBLIKOWANE W DNIU 26.04.2017 ROKU
  1 files      20 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – PRZESŁANE DO PUBLIKACJI 26.04.2017
  1 files      221 downloads
Download
Rozkład jazdy Cytadela 03-05-2017
  1 files      67 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – OPUBLIKOWANE 27.04.2017
  1 files      35 downloads
Download
PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI Z DNIA 23.05.2017
  1 files      30 downloads
Download
Linia sezonowa R
  1 files      224 downloads
Download
Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP
  1 files      58 downloads
Download
Tymczasowy rozkład jazdy linii nr 11 od 10.07.2017 roku
  1 files      35 downloads
Download
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  1 files      25 downloads
Download
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2017/2018 – OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  1 files      12 downloads
Download
DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM MATERIAŁÓW DO ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 2017/2018 – SIWZ
  1 files      31 downloads
Download
INFORMACJA NA PODSTAWIE ART. 86 UST. 5 PZP Z OTWARCIA OFERT
  1 files      9 downloads
Download
Formularz ofertowy biegły 2017-2018
  1 files      15 downloads
Download
Formularz ofertowy
  1 files      12 downloads
Download
Dane do badania sprawozdania finansowego za 2017
  1 files      16 downloads
Download
Biegły ogłoszenie 2017
  1 files      18 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – PRZESŁANE DO PUBLIKACJI 01-09-2017
  1 files      61 downloads
Download
Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w dniu 06-09-2017
  1 files      29 downloads
Download
Linia autobusowa nr 9
  1 files      37 downloads
Download
Linia autobusowa nr 24
  1 files      16 downloads
Download
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu dostawy)
  1 files      31 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 05-10-2017
  1 files      19 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – WYSŁANE DO PUBLIKACJI W DNIU 05-10-2017 – SPROSTOWANIE – ZMIANA
  1 files      12 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – OPUBLIKOWANE W DNIU 07-10-2017
  1 files      8 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ OGÓLNA
  1 files      26 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 1
  1 files      15 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 3
  1 files      16 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 CZĘŚĆ OGÓLNA
  1 files      19 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 5
  1 files      13 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 6
  1 files      15 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 7 (JEDZ)
  1 files      14 downloads
Download
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  1 files      13 downloads
Download
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  1 files      32 downloads
Download
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ W WERSJI EDYTOWALNEJ
  1 files      18 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ Z DNIA 18-10-2017
  1 files      11 downloads
Download
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ART. 86 UST. 5 PZP
  1 files      27 downloads
Download
PYTANIA Z DNIA 18-10-2017 I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO
  1 files      15 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ Z DNIA 19-10-2017
  1 files      10 downloads
Download
ZMIANA OGŁOSZENIA Z DNIA 19-10-2017
  1 files      12 downloads
Download
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – ART. 86. UST. 5 PZP
  1 files      6 downloads
Download
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  1 files      4 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT – ZMIANA SIWZ
  1 files      5 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
  1 files      6 downloads
Download
PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO DO PYTAŃ ZADANYCH 8 I 9 LISTOPADA 2017
  1 files      3 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA DZIEŃ 24-11-2017
  1 files      3 downloads
Download
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA – ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT – 24-11-2017
  1 files      3 downloads
Download
PYTANIA I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO DO PYTAŃ ZADANYCH 16 LISTOPADA 2017
  1 files      2 downloads
Download

Brak komentarzy