Kontakt

5 czerwca 2016

Szybki kontakt

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu

ul. Dworcowa 4786-300 Grudziądz

e-mail: sekretariat@mzk.grudziadz.pl

Numery kontaktowe

ul. Dworcowa 47 (siedziba główna)

Zarząd Spółki, Sekretariat:(0-56) 45-04-210, Faks: (0-56) 46-59-287

Dział Handlowy: (0-56) 45-04-215

Dyspozytornia (Informacja): (0-56) 45-04-222

Skargi i wnioski pasażerów: (0-56) 45-04-215

ul. Składowa 21

Stacja Paliw: (0-56) 45-04-233

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów: (0-56) 45-04-231

PSZOK: (0-56) 45-04-235, 695-594-308

ul. Chełmińska 4 (Galeria ALFA)

Punkt Sprzedaży Biletów: (0-56) 46-59-288

Brak komentarzy