Przetarg na świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o.

20 września 2021

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu. Zamówienie prowadzone jest z wykorzystanie platformy zakupowej:

Świadczenie usługi kierowania autobusami komunikacji miejskiej będącymi w dyspozycji MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

Usługa będzie polegać na wykonywaniu przewozów zgodnie z przekazanym przez MZK Sp. z o.o. rozkładem jazdy, obejmującym zadania przewozowe na 6 autobusach przez okres 4 miesięcy od podpisania umowy w łącznej szacunkowej ilości 9800 godzin w okresie trwania umowy. Zadania przewozowe są obsługiwane obecnie przez 15 kierowców. Szczegóły dotyczące zamówienia zostaną przesłane zainteresowanym podmiotom po przesłaniu na podany adres mailowy potwierdzenia zainteresowania wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym.

PRACA DLA KIEROWCY AUTOBUSU

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU

POMAGAMY ZDOBYĆ UPRAWNIENIA

OFERUJEMY ATRAKCYJNE ZAROBKI

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu