Poszukujemy stażysty

13 września 2021

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu poszukuje Stażysty (komórka kadr).

Twój zakres obowiązków:

1) Aktywne poszukiwanie źródeł pozyskania kandydatów do pracy polegające na:

-przygotowaniu ogłoszeń i ofert pracy

-poszukiwaniu dostępnych ogłoszeń na portalach internetowych

-wspieraniu realizowanych procesów rekrutacyjnych (selekcja CV, pierwszy kontakt z kandydatami)

-kontakcie z agencjami pracy

-bieżącej pracy w komórce kadr

Nasze wymagania

-status studenta lub osoby skierowanej przez PUP

-wysokorozwinięte zdolności komunikacyjne

-dostępność w niepełnym wymiarze godzin (10 godzin tygodniowo)

-bardzo dobra organizacja pracy oraz samodzielność działaniu

-sprawne poruszanie się w programach pakietu MS Office

-sprawne funkcjonowanie w przestrzeni internetowej z wykorzystaniem portali

internetowych, a także innych narzędzi dostępnych w sieci internetowej oferujących kandydatów do pracy

-chęć zdobywania doświadczenia zawodowego

Oferujemy

-przygotowanie do pracy w Dziale HR

-ciekawe zadania realizowane w firmie o bardzo długiej tradycji na rynku pracy

-rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji

-niezbędne narzędzia umożliwiające wykonywanie pracy

Kontakt

Telefoniczny 56-45-04-227 w godzinach 7.00-14.00 lub e-mail sekretariat@mzk.grudziadz.pl

PRACA DLA KIEROWCY AUTOBUSU

POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA STANOWISKO KIEROWCY AUTOBUSU

POMAGAMY ZDOBYĆ UPRAWNIENIA

OFERUJEMY ATRAKCYJNE ZAROBKI

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu