Praca

13 maja 2021

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko sekretarki (asystentki)

Wymagania:              

 • wykształcenie min. średnie (preferowane wyższe: administracja, ekonomia, finanse
  i rachunkowość, zarządzanie),
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
 • bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Office (Word, Excel, Power Point),
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dyspozycyjność, sumienność, odpowiedzialność,
 • umiejętność sporządzania pism kierowanych do organów administracji publicznej i osób fizycznych,
 • mile widziane doświadczenie na takim samym lub podobnym stanowisku,
 • dobry stan zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy: Siedziba Spółki – ul. Dworcowa 47, ul. Składowa 21,
86-300 Grudziądz,

Wymiar czasu pracy: Pełny etat (od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-14.30). 

Rodzaj umowy o pracę: Umowa o pracę na okres próbny (max. 3 miesiące), umowa o pracę na czas określony, a docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony zgodnie z Kodeksem Pracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie RODO -wzór załączeniu
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz staż pracy u innych
  pracodawców (oryginały do wglądu)

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 19.05.2021 r. do godz. 14.00 mailowo na adres sekretariat@mzk.grudziadz.pl. 

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy, a po zakończeniu rekrutacji niszczymy. 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami wybranymi na podstawie złożonych dokumentów, których powiadomimy o szczegółowym zakresie obowiązków.

Klauzula informacyjna RODO

Brak komentarzy

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu