Odpady niebezpieczne w mobilnym punkcie zbierania elektroodpadów.

20 kwietnia 2021
Informujemy, że w minioną sobotę do mobilnego punktu zbierania elektroodpadów przy ulicy Korczaka, ktoś bezmyślnie i bez wyobraźni wrzucił zużyte strzykawki jednorazowe. Narażając tym samym naszych pracowników na co najmniej niebezpieczeństwo utraty zdrowia.
Przypominamy, że zużyte strzykawki to odpad niebezpieczny. Można je bezpłatnie przywieźć i oddać bezpośrednio w PSZOK lub umieścić w pojemnikach na zużyte leki w grudziądzkich aptekach. Lista aptek znajduje się na stronie internetowej

Brak komentarzy

Zmiana rozmiaru czcionki
Tryb wysokiego kontrastu