Decyzją Ministerstwa, zajętość w środkach komunikacji miejskiej może jedynie wynosić połowa miejsc siedzących.

24 marca 2020

Brak komentarzy