Budowa ścieżki rowerowej

13 września 2018

W związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. „Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu- etap III” na ul. Bydgoskiej (koło SP nr 15) wystąpi konieczność przesunięcia przystanku autobusowego o około 20 m w stronę ulicy Kalinkowej.

W związku z tym, wyłączony z użytkowania zostanie parking zlokalizowany w obrębie ww. przystanku w celu utworzenia tymczasowej zatoki autobusowej.

Ponadto, wzdłuż ulicy Kalinkowej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Śniadeckich od 14 września 2018 r. z użytkowania wyłączona zostanie zatoka autobusowa – przystanek Kalinkowa (nż.) w  kierunku Strzemięcina. Tymczasowy przystanek (na żądanie) zostanie przeniesiony i usytuowany bliżej ulicy Wiejskiej.

Brak komentarzy