Prośba

8 marca 2018

Informujemy, że rozpoczynamy pozimowe zamiatanie grudziądzkich ulic. Prosimy wszystkich użytkowników pojazdów,
aby dostosowywali się do komunikatów ogłaszanych przez Zarząd Dróg Miejskich, dotyczących sposobów i miejsc parkowania.
Prosimy także o przestawianie pojazdów, jeżeli widzimy poruszającą się po tej samej stronie drogi zamiatarkę.
Dziękujemy za zrozumienie. Dostosowanie się do powyższych komunikatów pozwoli nam sprawnie posprzątać nasze ulice po zimie.

tać nasze ulice po zimie.

Brak komentarzy